Bakkerijsector bundelt krachten in aanpak versterking imago

Wil de totale bakkerijsector een goede toekomst tegemoet gaan, dan is het nú nodig om nauw samen te werken aan imagoverbetering van de gehele bakkerijketen. Daarom scharen diverse brancheorganisaties en ketenpartners zich achter een manifest waarin die samenwerking wordt bekrachtigd. De ambitie is om het imago van de bakkerijketen te versterken om daarmee de continuïteit … Meer lezenBakkerijsector bundelt krachten in aanpak versterking imago