Aanpassing CAO-tekst op verzoek Ministerie van SZW

De tekst van de CAO Bakkersbedrijf is op enkele onderdelen aangepast en op vrijdag 27 juni 2014 opnieuw aangemeld, gevolgd door een nieuw avv-verzoek. Via deze link kunt u alle wijzigingen zien ten opzichte van de eerste CAO-tekst (aanmelding d.d. 28 mei 2014).

De wijzigingen betreffen enkele tekstuele aanpassingen waarmee de leesbaarheid is verbeterd. Ook zijn enkele artikelen inhoudelijk aangepast, waarvan de belangrijkste zijn:

  • het toevoegen van een anti-misbruikregeling voor uitzendkrachten (artikel 13.3 sub b);

  • een uitvoerige procedurele beschrijving van de dispensatieregeling (artikel 15.1 sub b).

Het Ministerie van SZW zal het avv-verzoek met de voor avv voorgedragen CAO-bepalingen in behandeling nemen en publiceren (tervisielegging), zodat belanghebbenden kennis kunnen nemen van het verzoek en de mogelijkheid hebben om bedenkingen tegen het avv-verzoek of een verzoek om dispensatie van het avv-besluit in te dienen. Ter visieleggingen worden bekendgemaakt op de website Officiële bekendmakingen van de Staatcourant en worden tevens vermeld op de website www.cao.szw.nl onder actuele tervisielegging.