Persbericht NBA: Trainen loont, ook in de industrie

Staan de plannen voor uw bedrijf voor 2015 al in de steigers? Weet u al precies wat u komend jaar wilt bereiken en hoe u dat gaat doen? Horen verdere kwaliteitsverbetering, daling van derving, efficiency en het voorkomen en (nog) sneller oplossen van storingen bij de doelen voor volgend jaar?

U kunt uw doelen realiseren! Maar, dat vraagt wel om de hoogste kwaliteit van uw medewerkers.  De ontwikkeling van een bedrijf vraagt immers niet alleen nieuwe technologieën en werkwijzen. Het gaat vooral om de ontwikkeling van uw medewerkers. De Nationale Bakkerij Academie begrijpt wat uw bedrijf nodig heeft om succesvol te zijn. Daarom heeft de NBA twee nieuwe, praktische  trainingen voor operators en bakkers in de industriële bakkerij ontwikkeld: een basis- en een vervolgtraining. Zoals alle NBA programma’s zijn deze trainingen verbeterprogramma’s. Gericht op het direct verbeteren van de kennis en vaardigheden van de medewerkers, de kwaliteit van de producten en de resultaten van het bedrijf.

Beide trainingen zijn een combinatie van een online leeromgeving en 10 dagdelen praktische training op het bedrijf. Speerpunten in de praktische trainingsbijeenkomsten worden in overleg bepaald. Iedere training is daarmee een beetje maatwerk.

Aan het eind van de training hebben uw medewerkers meer inzicht in, en kennis over, zowel het product brood als het productieproces. Zij zijn zich bewuster van hun rol en verantwoordelijkheid als het gaat om kwaliteit en efficiënt produceren. Het worden medewerkers met wie uw bedrijf in 2015 succesvol is en de gestelde doelen kan behalen.

Gunt u uw bedrijf en uw medewerkers de mogelijkheid tot ontwikkeling? Belt u dan met de NBA voor meer informatie over onze trainingen 0317471255 of kijk op www.nationalebakkerijacademie.nl/trainingen/proces