Aanpassingen in het Pensioen van werknemers

Per 1-1-2016 zullen een aantal zaken in het pensioen van werknemers veranderen. Het BPF van het Bakkersbedrijf is hierover een communicatietraject gestart met de werknemers in de branche. Voor zover u e.e.a. nog niet heeft gevolgd, staat hieronder het betreffende bericht dat het bestuur van het BPF Bakkersbedrijf in haar laatste nieuwsbrief heeft vermeld.

Nieuwe pensioenregeling
De cao-partijen in de bakkersbranche zijn onlangs een nieuwe cao en pensioenregeling overeengekomen. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2016. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling zijn:

  • De invoering van een franchise
  • Toeslagverlening op basis van prijsontwikkeling

Invoering franchise
Op dit moment bouwt u ouderdomspensioen op in tranches. In de nieuwe pensioenregeling komen de tranches te vervallen. Vanaf 2016 bouwt u pensioen op door middel van één opbouwpercentage van 1,6% over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris tot maximaal € 53.500 minus de franchise van € 12.953 (2016)*. De franchise, die jaarlijks wordt vastgesteld, is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering ontvangt.

Toeslagverlening prijsontwikkeling
Het Bakkers Pensioenfonds probeert ieder jaar een toeslag op uw pensioen te verlenen. Op die manier behoudt uw pensioen zijn waarde. Op dit moment vindt toeslagverlening plaats op basis van de loonontwikkeling. Als het pensioenfonds genoeg geld in kas heeft, groeit uw pensioen in de huidige regeling dus mee met de lonen in de sector.

Vanaf 2016 is niet de loonontwikkeling bepalend, maar de prijsontwikkeling. Dit betekent dat, als het pensioenfonds genoeg geld in kas heeft, het pensioen meegroeit met de prijzen van bijvoorbeeld boodschappen.

De manier waarop het pensioenfonds toeslag verleent voor actieve deelnemers, voor gewezen deelnemers (slapers) en gepensioneerden is vanaf 1 januari 2016 dus gelijk. Op dit moment kunnen wij geen toeslag verlenen op uw pensioen.

Post van ons
Binnenkort ontvangt u van ons een brief met daarin meer informatie over de aanpassing van onze pensioenregeling. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op: (050) 522 50 00. Of stuur uw e-mail naar pensioen@bakkerspensioen.nl. Wij helpen u graag.

Dit bedragen gelden wanneer u fulltime werkt. Werkt u in deeltijd? Dan zijn deze bedragen naar rato.

Bron: Nieuwsbrief BPF Bakkersbedrijf 14 december 2015

Op deze link naar de website van het BPF Bakkersbedrijf kunt u als werkgever meer informatie vinden over de premievaststelling in 2016. Deze zal wijzigen door de introductie van bovenstaande invoering van de franchise.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl