Tekst nieuwe CAO Bakkersbedrijf

De cao-partijen NVB, NBOV, FNV en CNV Vakmensen hebben op 16 december 2015 overeenstemming bereikt over onderstaande cao-tekst.

Op maandag 21 december 2015 wordt een besluit genomen over het wel of niet schrappen van artikel 18.8 lid c en Bijlage G4.

Op dinsdag 22 december 2015 wordt de cao-tekst aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna volgt een verzoek tot algemeen verbindend verklaring. Het besluit tot algemeen verbindend verklaring wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op deze website.

Er volgt z.s.m. een informatiebrochure over de vitaliteitsregeling (Hoofdstuk 18). Eventuele vragen kunt u stellen aan ondergetekende of via info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl

CAO BAKKERSBEDRIJF 1 APRIL 2015.pdf

BIJLAGEN BIJ CAO BAKKERSBEDRIJF 1 APRIL 2015.pdf

Wim Kannegieter