Additieven – Nieuwe leidraad met beschrijving voedselcategorieën

Vanuit Europa is een update verschenen van de leidraad die de voedselcategorieën uit de Additievenverordening (Verordening (EG) nr. 1333/2008) beschrijft. Die categorieindeling bepaalt  welke additieven in welke levensmiddelen gebruikt mogen worden. Het document betreft een interpretatie van de Europese Commissie.

Bakkerijproducten staan in categorie nummer 7. Er zijn wijzigingen gedaan in categorie 7.2, fijne bakkerswaren. Macarons, biscuitgebak, essoblaten en eetbaar papier worden nu specifiek benoemd.

Download het Guidance document 1333-2008 annex II. nov. 2022. Dit document is ook beschikbaar via de website van de Europese Commissie. Op dit moment is er nog geen Nederlandse vertaling beschikbaar. Bekijk de vergelijking tussen de voorgaande versie uit 2017 en de nieuwe versie waarin wijzigingen gemarkeerd zijn (vergelijking oude en nieuwe guidance descriptors).

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl