Akkoord over Europese Verordening inzake biologische productie

In de zomer is binnen Europa een akkoord bereikt over een nieuwe Europese Verordening voor de biologische sector, die vanaf 2020 van kracht zal zijn. De kernpunten omvatten dat:

  • het mogelijk blijft om zowel biologische en gangbare producten binnen één bedrijf te telen en verwerken; 
  • er geen Europese grenswaarden voor residuen van bestrijdingsmiddelen op biologische producten komen, producenten van biologische producten zijn wel verplicht elke voorzorgsmaatregel te treffen die nodig is om besmetting van (gangbare) bestrijdingsmiddelen tegen te gaan;
  • er aan ingevoerde biologische producten dezelfde eisen worden gesteld als aan Europese biologische producten; en
  • de beschikbaarheid van biologisch plantaardig uitgangsmateriaal hiermee structureel wordt verbeterd.

Meer informatie over de biologische productie, de schaalgrootte in Europa, huidige wetgeving, noodzaak voor herziening en het akkoord leest u in dit document van het Europese Parlement.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl