Brood onder de aandacht op Nederland Voedselland

De afgelopen maanden heeft brood veel aandacht gekregen op het dialoogplatform Nederland Voedselland. Het platform wordt gefinancierd door de FNLI en is opgezet om de dialoog met de consument over de voedingsindustrie aan te gaan. Er zijn verschillende artikelen verschenen waaronder interviews met de bakkerij van Hoogvliet, graanexpert Luud Gillissen van de WUR en Peter Weegels van Sonneveld. Binnenkort wordt het thema brood geëvalueerd en kunnen wij u het resultaat van deze inspanning tonen.  Benieuwd naar alle artikelen? Ga dan naar www.nederlandvoedselland.nl

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsenkunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 56 – Nederlander tevreden over voedselveiligheid maar blijft kritisch op productinformatie
  • Flits 57 – Reminder Meld uw product aan voor de FNLI Treasurebox!
  • Flits 59 –Afvalbeheersbijdrage stijgt volgend jaar niet
  • Flits 72 – Jaarlijkse monitoring kinderreclame laat verbetering in de naleving zien
  • Nieuwsbrief 7 –Verbod aromatiserend bestanddeel, Bijeenkomst Mededingingswet, Oproep deelname adhocgroep furaan

Indien u naar aanleiding van de inhoud van de FNLI berichtgeving vragen heeft, kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Fipronil in eieren

Afgelopen zomer werd bekend dat er fipronil is gebruikt om luizen te bestrijden in de pluimveesector. Met alle gevolgen van dien voor de kippen, eieren en bedrijven die deze producten en afgeleide daarvan verwerken en verkopen. De politieke dicussie over deze crisis is nog in volle gang en is in de nationale media goed te volgen.

Verodening inzake beheersingsmaatregelen acrylamide eind 2017 verwacht

De lidstaten hebben voor het voorstel van de Europese Commissie gestemd, inzake het vastleggen van maatregelen voor de beheersing van acrylamide en het vaststellen van benchmark gehaltes in levensmiddelen. Het voorstel ligt nu voor bij het Europees Parlement en de Raad. De verwachting is dat zij eind oktober akkoord gaan met het voorstel, waarna de Europese Verordening in november officieel wordt gepubliceerd.

In de komende Werkgroep Kwaliteitsvergadering – op 26 september – gaan wij dieper in op de consequenties en gevolgen voor de bakkerijen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

OPROEP

Indien u momenteel een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering ontvangt van Interpolis/Achmea dan is het mogelijk dat uw uitkering stopt bij de leeftijd van 65 jaar terwijl u nog geen AOW-uitkering ontvangt.

De Stichting Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Bakkerijsector (SAVAB) is door FNV, CNV Vakmensen, NVB en NBOV opgericht om in het verleden teveel betaalde premie (WAO-gat verzekering) via verschillende manieren aan verzekerde werknemers terug te betalen (bijvoorbeeld door de premie van WGA-gatverzekering Plus te verlagen, ter info zie www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl).

Wordt u binnenkort 65 jaar?
Heeft u een WAO-gat uitkering of WGA-gat uitkering bij Achmea/Interpolis?
Stopt uw uitkering bij 65 jaar?

Zo ja, neemt u dan contact op met de heer mr. P.F. Passchier, secretaris SAVAB: tel. 0182-69 30 35 of email: passchier@nbov.nl zodat onderzocht kan worden of c.q. hoe uw inkomensdaling kan worden gecompenseerd.

Drieploegendienst: kun je daar iets mee?

Voor de één een rooster om nooit in te ruilen, voor de ander een molensteen om de nek. De drieploegendienst is zowel geliefd als gehaat. Geliefd omdat medewerkers rekenen op het vrije weekend en zweren bij de voorspelbaarheid ervan. Minder geliefd omdat het rooster weinig tot geen flexibiliteit biedt en de vijf achtereenvolgende ochtend- en nachtdiensten als zwaar worden ervaren.

Ook stoere bakkers hebben soms hulp nodig

Werknemers in de bakkerijbranche zijn hardwerkende mensen die trots zijn op hun werk en er veel voldoening uit halen. Maar ook gemotiveerde werknemers hebben soms te maken met psychische klachten die, als er niet tijdig hulp wordt geboden, kunnen leiden tot ziekte en verzuim. Dit is schadelijk voor de werknemer én voor de werkgever.