ARBO Catalogus Industriële Bakkerijen definitief goedgekeurd

Eind augustus is een terugkoppeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen van het verzoek tot goedkeuring van de ARBO Catalogus Industriële Bakkerijen. Het Ministerie heeft de catalogus definitief goedgekeurd.

Met deze goedkeuring is de ARBO Catalogus Industriële Bakkerijen (www.arbobakkerij.nl)
het definitieve instrument voor de industriële bakkerijbranche en zullen de inspectiediensten (NVWA en ILT) deze arbocatalogus ook als leidraad nemen bij de inspecties van Industriële Bakkerijen.

Daarom beveelt de NVB haar leden aan om deze catalogus als uitgangspunt te nemen voor de organisatie van de arbeidsomstandigheden in de eigen bakkerij. Hierbij heeft de RIenE Industriële Bakkerijen (direct afgeleid van de ARBO Catalogus Industriële Bakkerijen) zeker meerwaarde.

Een RIenE account kunt u aanvragen via de volgende link van de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

http://www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl/pages/98/Arbeidsomstandigheden/RIE-Industrile-bakkerijen.html

Op deze pagina treft u verdere richtlijnen aan om een eigen account aan te vragen voor de RIenE Industriële Bakkerijen. Dat bespaart u en uw medewerkers veel geld, tijd en moeite.

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan verneem ik dat graag.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl