Ook stoere bakkers hebben soms hulp nodig

Werknemers in de bakkerijbranche zijn hardwerkende mensen die trots zijn op hun werk en er veel voldoening uit halen. Maar ook gemotiveerde werknemers hebben soms te maken met psychische klachten die, als er niet tijdig hulp wordt geboden, kunnen leiden tot ziekte en verzuim. Dit is schadelijk voor de werknemer én voor de werkgever.

De bakkerijsector kent een hoge instroom naar de WIA (voorheen WAO). Werkgevers die via het UWV zijn verzekerd hebben daardoor te maken met een hoge premie. Verlagen van de instroom naar het landelijk gemiddelde bespaart 2,4 miljoen euro aan premie.

Net als in andere sectoren wordt een groot deel van de instroom in de WIA veroorzaakt door psychische klachten. Om ernstige psychische klachten en langdurig verzuim te voorkomen is het cruciaal dat signalen snel worden opgepikt en dat er snel actie wordt ondernomen.

De aanloop naar ernstige psychische klachten wisselt. Daarbij zijn werk en privé geen gescheiden werelden. Sommige werknemers worden  thuis zwaar belast  omdat zij bijvoorbeeld mantelzorg verlenen of financiële problemen hebben. Sommige werknemers ervaren juist op het werk veel stress omdat zij bijvoorbeeld gepest worden of het werk niet aankunnen.

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf maakt het nu mogelijk om snel een intake te regelen bij een professional als er een vermoeden is dat een werknemer problemen heeft. U kunt uw werknemer zelf of via de bedrijfsarts aanmelden. Maar soms willen werknemers hun problemen nog niet op het werk bespreken. Voor hen is het nu mogelijk om een eerste gesprek bij een psycholoog of maatschappelijk werker zelf te regelen.

Klik hier (http://veiligengezond.com/gezond-werken) voor meer informatie of om aan te melden.

Lees ook het artikel in Bakkerswereld waarin Joost Smaal, directeur van de Verwenbakkers, en Leo van Beekum, bestuurder FNV, uitleggen waarom snelle interventie goed is voor werknemer én werkgever. (http://www.bakkerswereld.nl/strategie/nieuws/2017/7/sociale-partners-helpen-ziekteverzuim-bakkerij-indammen-10141644#)