Fipronil in eieren

Afgelopen zomer werd bekend dat er fipronil is gebruikt om luizen te bestrijden in de pluimveesector. Met alle gevolgen van dien voor de kippen, eieren en bedrijven die deze producten en afgeleide daarvan verwerken en verkopen. De politieke dicussie over deze crisis is nog in volle gang en is in de nationale media goed te volgen.

U bent vanuit NVB op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen tijdens deze crisis situatie. Op specifieke informatie moest geregeld worden gewacht, er is onduidelijheid geweest en in een aantal gevallen werden eisen vanuit de NVWA en de Europese Commissie gaande het proces aangepast. Met de NVB updates, het rekenvoorbeeld om een inschatting van het effect in de worst case te bepalen en de individuele gesprekken vertrouw ik er op u voldoende te hebben geïnformeerd. Vanaf deze plaats bedank ik ook graag u, voor het stellen van kritische vragen. Dit heeft bijgedragen aan het verkrijgen van accurate informatie vanuit de overheid en toezichthouder.

U kunt aan mij doorgeven, als u gegevens over het bedrijfseffect (extra werkzaamheden, issues in de keten, mogelijke terughaal acties) voor de algemene evaluatie wilt aanlevern. Deze evaluatie zal worden uitgevoerd door FNLI. U ontvangt vervolgens een format om de informatie in te verwerken.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl