Communiceren over gezondere producten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kijkt naar de opties om communicatie over kleinere verbeteringen van de productsamenstelling mogelijk maken. Nu mogen volgens de Europese voeding- en gezondheidsclaimwetgeving alleen reducties van 25% voor zout en voor overige 30% op het etiket worden vermeld. Voor bedrijven kan het bijvoorbeeld bij afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling een extra mogelijkheid geven tot consumentencommunicatie op het etiket.
Daarnaast hebben VWS en het Voedingscentrum een vraag uit staan bij de NVWA om meer duidelijkheid te krijgen over wat er wel en niet kan, binnen de claimwetgeving in relatie tot uitingen met de Schijf van Vijf. Na de zomer wordt hier meer bekend over.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl