FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 53 – Enquête monitor duurzaam verpakken 
  • Flits 54 – Geen suiker en wederom minder zout in zomergroenten
  • Flits 55 – Denk mee over terugbrengen broeikasgasemissie in de levensmiddelenindustrie!
  • Nieuwsbrief 6 – Uitverkooptermijn Vinkje 24 maanden; Monitor duurzaam verpakken

Interessante publicaties

Graag houden wij u op de hoogte van mogelijk interessante publicaties.

  • FNLI handreiking ‘Gevolgen van de toevoegingsmiddelenwetgeving ’
  • Factsheet duurzaam eten versie 2017 – Voedingscentrum

Communiceren over gezondere producten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kijkt naar de opties om communicatie over kleinere verbeteringen van de productsamenstelling mogelijk maken. Nu mogen volgens de Europese voeding- en gezondheidsclaimwetgeving alleen reducties van 25% voor zout en voor overige 30% op het etiket worden vermeld. Voor bedrijven kan het bijvoorbeeld bij afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling een extra mogelijkheid geven tot consumentencommunicatie op het etiket. 

Brood in de landelijke media

De laatste tijd staat brood weer volop in de schijnwerpers. Een nieuw onderzoek beweerde dat de ene persoon anders reageert op wit- of volkorenbrood dan de ander. Hoe dit precies zit, leest in u de reactie van het NBC op dit onderzoek. Nu.nl publiceerde het artikel ‘Feit of fabel: de grootste (on)zin over brood’. Dat maakt korte metten met een aantal mythes over brood en zet de feiten helder op een rij.

Nederland Voedselland besteedt aandacht aan brood

Deze website (www.nederlandvoedselland.nl ) is door de FNLI gelanceerd en geeft de mogelijkheid om een open dialoog over voedsel en voedselproductie te houden. De site wordt door een onafhankelijke redactie beheert en bestaat inmiddels een jaar. In die tijd is al een groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd. In de komende tijd wordt er aandacht geschonken aan brood. Vanuit diverse invalshoeken zullen bijdrages verschijnen over onder andere zoutreductie, de Warenwet, het etiket, brooddefinities en een fotoreportage over een industriële bakkerij. Consumenten en instanties kunnen op deze bijdrages reageren.

ARBO wet en aanpassingen

Tijdens een zeer goed bezochte workshop over de nieuwe ARBO wet ging AWVN jurist Jan Mathies in op de nieuwe elementen in de ARBO wet die per 1 juli ingaat. De kernelementen daarin waren de gewijzigde rol van de preventiemedewerker, de ARBO-arts c.q. ARBO-dienst en de nieuwe bepalingen m.b.t. een second opinion mogelijkheid voor werknemers.

Kort verslag bestuursvergadering NVB juni 2017

In de laatste vergadering voor de zomerperiode heeft het bestuur zeer uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken rond de cao onderhandelingen en de te nemen vervolgstappen. Op de belangrijkste onderdelen is een standpunt bepaald en kunnen vervolgstappen worden ondernomen. De eerste stap hierin is om samen met de NBOV op een lijn te komen.