Arbocatalogus en RI&E

Hertoetsing arbocatalogus onderdeel machineveiligheid

Recent is het onderdeel machineveiligheid van de arbocatalogus goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hiermee zijn alle onderdelen goedgekeurd, behalve het onderdeel stoffen en meelstof. De verwachting is dat deze aan het einde van dit jaar goedgekeurd zal worden.

RI&E

Van 10 tot en met 14 juni is het weer de week van de RI&E, een mooi moment om te evalueren of er voldaan wordt aan de verplichtingen vanuit de Arbowet. Om het voor de industriƫle bakkerijen makkelijker te maken is er een branche RI&E ontwikkeld. Mocht je hiervan gebruik willen maken, stuur dan een email naar info@veiligengezond.nl

Neem gerust contact op als er vragen zijn over de inhoud van de berichten.

Elise van Eck
Projectmanager Veilig en Gezond
info@veiligengezond.nl