Arbocatalogus en RIenE Industriële Bakkerijen

Inmiddels is de website van de Arbocatalogus Industriële Bakkerijen live gegaan. Bij het Ministerie van SZW is goedkeuring voor de Arbocatalogus aangevraagd. De verwachting is dat deze binnen afzienbare tijd wordt gegeven.

De Arbocatalogus kent een lange wordingsgeschiedenis. Reeds rond 2010 was er een basisovereenkomst. Het enige openstaande punt dat nog overbleef was de problematiek rond de stapelhoogte van de Broban-kratten. Hier hadden de NVB en werkgeversorganisaties duidelijk andere standpunten. Uiteindelijk zijn partijen eind 2015 tot een overeenstemming gekomen. Om de afspraak hieromtrent na te leven, en afwijkingen te melden, is een meldingsformulier gemaakt.
Dit meldingsformulier kunnen werknemers gebruiken om afwijkingen in de stapelhoogte van Broban-kratten te melden. Dit formulier is te vinden op de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. In de Arbocatalogus staat de afspraak m.b.t. de stapelhoogte inhoudelijk verwoord.

Tevens is per 1 september ook het traject van de trainingen Fysieke arbeid Industriële Bakkerijen in werking getreden. Dit verplichte traject heeft tot doel om medewerkers in de Industriële Bakkerijen beter met fysieke arbeid om te laten gaan waardoor er minder belasting voor werknemers is en de kans op uitval als gevolg van (over)belasting wordt gereduceerd. Er zijn een aantal soorten trainingen. Van elke training is een korte flyer gemaakt.

  1. BackPerfect Basistraining 1 keer 3 uur.
  2. BackPerfect Supervisortraining 2 keer 3 uur.
  3. Cursus Supervisor na basis training.

Voor deze trainingen bestaat de mogelijkheid om de uitvoeringskosten volledig vergoed te krijgen via het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (dus niet de verletkosten). Voor meer informatie hierover klikt u op de link Subsidieregeling trainingen Fysieke Arbeid.
De opgave voor deze subsidie regelt u via het Deelnameformulier Trainingsprogramma Fysieke Arbeid Industriële Bakkerijen.

Met de publicatie van de Arbocatalogus (www.arbobakkerij.nl) is ook de basis voor de RIenE Industriële Bakkerijen een feit. Op dit moment wordt de laatste hand aan de website van de RIenE gelegd. Daar worden nu nog de laatste puntjes voor op de i gezet. Als de livegang daar is, zal de website van die RI&E ook gemeld worden aan de Industriële Bakkerijen in Nederland. Een Industriële Bakkerij kan zich vanaf dat moment vergewissen dat op die website de meest actuele en volledige RI&E staat gepubliceerd voor Industriële Bakkerijen in Nederland. Centraal zal de sector van de Industriële Bakkerij de RI&E actueel houden. Aan de ondernemers is het zaak om hun eigen RI&E aan te passen aan de eigen situatie.

Wim Kannegieter