Bakkerszout 2.0 gepresenteerd tijdens NAPV-inspiratiesessie ‘De volgende stap’

In 2022 is de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) gestart. Hiermee moedigt het ministerie van VWS fabrikanten aan om de samenstelling van hun voedingsmiddelen te verbeteren. In het kader van een informatiecampagne (‘Elke stap telt’) organiseert het ministerie inspiratiesessies. Op 9 mei vond de derde inspiratiesessie plaats.

Het project Bakkerszout 2.0 dat Frank Jansen van de NBC presenteerde was een van de goede voorbeelden die aan de orde kwamen. Frank Jansen liet zien hoe dit project tot stand gekomen is door samenwerking met de hele keten. Andere goede voorbeelden waren CBL, die samen met producenten gestart is het zoutgehalte van vleesvervangers aan te pakken, en WUR, die in het Shift Salt project samenwerkt met bedrijven om zout in soepen en sauzen te verlagen.

Daarnaast kwam aan de orde dat het RIVM de grenswaarden van de NAPV gaat bijstellen om beter aan te sluiten op de Nutri-Score afkappunten. De nieuwe grenswaarden worden in juni a.s. gepubliceerd. Ook zal het natriumcriterium omgezet worden naar zout en zal een nieuwe manier van afronden gepresenteerd worden, conform Nutri-Score en de Europese leidraad. Grenswaarden kunnen naar boven of naar beneden bijgesteld worden, of gelijk blijven. In de meeste gevallen zal de verandering niet groter dan 5% zijn, enkele uitzonderingen daargelaten. 

Een ander onderwerp dat aan de orde kwam was transparantie van data in de Levensmiddelendatabank (Leda). Een veelgehoorde wens van producenten en branches is om inzage te kunnen hebben in de data van andere producten in dezelfde groep. Dit is inmiddels mogelijk voor branches, en NVB heeft de gegevens opgevraagd. Daarnaast willen merkfabrikanten graag inzage in de data van huismerkproducten en andersom. Het Voedingscentrum kondigde aan dat er nog een paar belemmeringen zijn, maar dat dit op termijn mogelijk zal zijn.

Als laatste presenteerde Food Valley een nieuwe community voor productverbetering: Healthy food, innovation for good.  Het doel is om met bedrijven collectieve knelpunten bloot te leggen, om  samen op te lossen. FNLI ondersteunt de community en zal bedrijven en branches oproepen zich aan te melden.

Voor vragen kun je terecht bij Lotje van de Poll, kennis@nedverbak.nl