Branchebrede quickscan Asbest

Zoals reeds in de nieuwsbrief van maart gemeld zijn branchepartijen in de bakkerij en zoetwarenbranche bezig met de voorbereidingen voor een branchebreed project naar asbest in productielocaties. In totaal zullen ongeveer 1.700 locaties in Nederland (1.600 bakkerij en 100 zoetwarenlocaties) via een quickscan (Letop: geen asbestinventarisatie!) worden onderzocht.

Dit traject zal binnenkort van start gaan. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij naar bijgaande brief die binnenkort naar alle bedrijven in de bakkerij en zoetwarenbranche van Nederland zal worden verstuurd. In die brief treft u ook de informatie aan m.b.t. het verdere vervolg van dit project.

De quickscan, die uitgevoerd zal worden door het gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijf SGS (www.sgssearch.nl), wordt gefinancierd vanuit het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en kost u dus niets. Eventuele verdere werkzaamheden die uit deze quickscan voortvloeien zijn voor rekening van de ondernemer/het bedrijf.

Mocht u nog verdere vragen hebben over dit branche-overstijgende project, dan kunt u zich wenden tot Tineke Rens ( 0317-471233 of info@veiligengezond.com)

Wim Kannegieter