Update CAO Bakkersbedrijf

In de ALV van mei 2017 is uitgebreid ingegaan op de ontstane situatie in de periode rond Pasen 2017. Met het afkondigen van de voorwaardelijke loonaanpassing hebben werkgeverspartijen ervoor gezorgd dat werknemers niet de dupe worden van het feit dat partijen niet tot een nieuwe cao zijn kunnen komen. Tot het moment dat zo’n nieuwe cao wordt gesloten hebben de NVB leden aangegeven de bepalingen van de laatste cao te blijven respecteren en uit te voeren.

De maand juni wordt binnen de NVB geledingen gebruikt om intern te beraadslagen over hoe de toekomst nu moet worden ingestoken. De onafhankelijke leden van de NVB hebben op 16 juni een eigen overleg. Onafhankelijke leden die zich hiervoor nog niet hebben opgegeven, kunnen dit alsnog doen. Tijdens de bestuursvergadering van woensdag 28 juni zal het bestuur verder over de cao situatie praten en zullen aanzetten worden gegeven tot eventuele vervolgstappen.

Wim Kannegieter