CAO Bakkersbedrijf definitief

De tekst van de huidige CAO is definitief vastgesteld. De definitieve tekst van de CAO is te vinden op de NVB website. Voor deze CAO is inmiddels een AVV procedure opgestart bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De CAO loopt van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2024 en is de laatste gemeenschappelijke CAO in het Bakkerbedrijf. Zoals bekend krijgen industrie en ambacht elk een eigen CAO. De volgende CAO die voor de industriƫle bakkers zal gaan gelden is de CAO Industriƫle Bakkerij.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl