CAO wijzigingen per 1 maart/26 maart aanstaande

In maart vindt de aanpassing van de nachttoeslag plaats (zie artikel 69 van de CAO). Tevens vindt op dat moment een uurloonverhoging plaats van 3,4% (zie artikel 66 van de CAO).

Met het afgeven van de AVV-verklaring voor de CAO Bakkersbedrijf zijn alle werkgevers verplicht om deze uurlonen en deze toeslagen minimaal te voeren.

Bijgaand de nieuwe loontabellen per die datum. Industriële bakkerij Algemeen en Industriële bakkerij Commercie

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl