De Werk en longen check: hebben stoffen op het werk invloed op je longklachten?

Blootstelling aan stoffen op het werk kunnen niet alleen klachten veroorzaken, maar ze ook verergeren. Kleine aanpassingen kunnen klachten soms al aanzienlijk verminderen. Het vierjaarlijkse allergieonderzoek voor meelstof is belangrijk om beginnende allergie voor meelstof op te sporen. Met de Werk- en longencheck kunnen werknemers (ook zij die niet worden blootgesteld aan meelstof) tussentijds zelf nagaan of klachten mogelijk worden veroorzaakt of verergerd door stoffen op het werk.

Werk en longen check

Als mensen met klachten bij hun (huis)arts komen, wordt vaak wel gevraagd naar de situatie thuis: liever geen hoogpolig tapijt bijvoorbeeld bij een allergie. 

Met de Werk en longen check kunnen werknemers zelf aan de hand van 6 vragen nagaan of ze op het werk worden blootgesteld aan (schadelijke) stoffen en of dit mogelijk effect heeft op de longen. De check geeft inzicht in risico’s en geeft maatregelen aan die helpen om blootstelling te voorkomen. De tool bevat een speciale factsheet voor de bakkerijsector met branche-specifieke informatie. De Werk en longen check is gratis beschikbaar via www.werklongencheck.nl.

Robert Swensson

Veilig en Gezond

r.swensson@nbc.nl