NVB en NBOV doen eindbod aan Vakorganisaties FNV en CNV

De laatste ronde van de cao-onderhandelingen op 20 december 2020 heeft helaas geen cao-akkoord opgeleverd. Daarom hebben werkgevers een eindbod neergelegd waarover de vakbonden hun achterban gaan raadplegen.

Werkgeversorganisaties NVB en NBOV zijn ervan overtuigd dat er een heel goed voorstel ligt. Het doet recht aan de inflatieontwikkeling (zie de grafiek) en aan de wens van werkgevers om hun medewerkers goed te belonen en de cao te vernieuwen. Hierin worden ook stappen gezet om de cao moderner en flexibeler te maken. Wij willen immers dat de bakkerijsector aantrekkelijk is voor bestaande en voor nieuwe medewerkers; medewerkers moeten goed opgeleid, vitaal en gezond in de branche kunnen en willen werken.

In de kern komt het eindbod op het volgende neer:

 • Looptijd CAO van 1 juni 2021 tot 30 september 2023
 • Loonstijging Industriële bakkerij: 6,4% over de looptijd
 • Loonstijging Ambachtelijke bakkerij: 7,0% over de looptijd
 • Eenmalige uitkering per juli 2022 van € 300 bruto voor een fulltime medewerker. PT naar rato.
 • Verbetering van het pensioen in het bakkersbedrijf door de pensioenpremie gedurende de looptijd van de CAO met 2,2% te verhogen.
 • De startsalarissen en jeugdlonen verhogen om de bakkerijbranche aantrekkelijker te maken voor nieuwe medewerkers:
  • 0-trede afschaffen m.u.v. van niet-vakvolwassen medewerkers.
  • Jeugdlonen berekenen vanaf trede 1 i.p.v. trede 0.
 • Voor medewerkers in industriële bakkerijen een tijdelijke RVU regeling introduceren o.b.v. wederzijdse vrijwilligheid, dienstjarencriterium, zwaar beroep, subsidie MDIEU van AOW premie.
 • Voor medewerkers in ambachtelijke bakkerijen de mogelijkheden onderzoeken om gebruik van de Vitaliteitsregeling te verbeteren.
 • Tijd-voor-tijd-regeling per bedrijf afspreken met OR/PVT binnen de kaders van de cao-bepalingen en de wet.
 • Aanpassing in diverse toeslagen inconveniënten uren.
 • De PAWW stopzetten. Studie naar een sector regeling.
 • Duurzame inzetbaarheid bevorderen.

Gouda/Wageningen 24 december 2021