Duits-Nederlandse Showcase

Op 14 mei wordt het Duits-Nederlands Showcase Event in het Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 4, Ede (inloop 09.00 uur, start 09.30 uur) georganiseerd. Thema: Industrie 4.0 in de Nederlandse en Duitse levensmiddelenindustrie, focus op logistiek en verpakkingen. Naast vakinhoudelijke presentaties kan er worden genetwerkt en kennis uitgewisseld met de aanwezige groep van innovatieve, gespecialiseerde Duitse bedrijven: bijgaand het programma en hun profielen. Bijgaand treft u het programma aan en meer inhoudelijke informatie over de bijeenkomst.

Aanmelden kan via de website; u kunt ook direct aangeven met wie u in gesprek wilt

Opdrachtgever is het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Energie, e.e.a. in samenwerking met OostNL en met medewerking van GMV/FME.