Brood een goede keuze voor het milieu

In de voorjaars Algemene Ledenvergadering van de NVB is het onderwerp duurzaamheid uitgebreid aan de orde geweest. Naar aanleiding van die presentatie is de vraag naar voren gekomen in hoeverre brood op een juiste wijze bijdraagt aan het versterken van de duurzaamheid. Wanneer dat met andere sectoren van de voedingsmiddelenindustrie wordt vergeleken blijkt brood een sector te zijn die een onder gemiddelde belasting voor het milieu inhoudt.

Meer informatie hierover treft u aan op de website brood.net van het NBC.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl