Nieuwe loontabellen en toeslagen cao Bakkersbedrijf

Nu de nieuwe cao per 1 april is ingegaan wordt op korte termijn een AVV aanvraag uitgestuurd naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee zullen de afspraken die voor deze cao gemaakt zijn ook van bindend worden voor de niet-NVB of niet-NBOV  leden. Daardoor wordt het level playing field op arbeidsvoorwaarden gecontinueerd. Bijgaand … Meer lezenNieuwe loontabellen en toeslagen cao Bakkersbedrijf

Ingang cao loonaanpassingen 4 wekelijkse betalingen

Eerder deze maand is bekend geworden dat er overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao in het Bakkersbedrijf. In het persbericht dat hierover is verschenen zijn momenten van loonaanpassingen gecommuniceerd voor maandbetalingen. Voor bedrijven die een vier wekelijkse loonbetaling kennen, liggen die data natuurlijk anders . Hierbij wordt altijd uitgegaan van de zondag voorafgaande aan … Meer lezenIngang cao loonaanpassingen 4 wekelijkse betalingen

Doe mee met de week van de RI&E

In de week van 17-21 juni vindt de 5e week van de RI&E plaats, deze keer met als thema ‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’. Bakkersastma en bakkerseczeem zijn twee beroepsziekten in de bakkerijsector. Deze ernstige allergische reacties ontstaan door langdurige blootstelling aan meelstof. In iedere bakkerij vormt dit een risico. Daarom moet blootstelling aan … Meer lezenDoe mee met de week van de RI&E

Brood een goede keuze voor het milieu

In de voorjaars Algemene Ledenvergadering van de NVB is het onderwerp duurzaamheid uitgebreid aan de orde geweest. Naar aanleiding van die presentatie is de vraag naar voren gekomen in hoeverre brood op een juiste wijze bijdraagt aan het versterken van de duurzaamheid. Wanneer dat met andere sectoren van de voedingsmiddelenindustrie wordt vergeleken blijkt brood een … Meer lezenBrood een goede keuze voor het milieu