Duurzaam verpakken – tips vanuit de NVB

Duurzaam verpakken staat steeds hoger op de agenda, maar kent ook vele uitdagingen. Want nog niet alle wensen zijn (betaalbaar) te realiseren. De NVB netwerkgroep verpakkingen komt eens in de zoveel tijd bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Ze geven jullie de volgende tips.

Tips

  • Duurzaam verpakken gaat voor een belangrijk deel over het beperken van verpakkingsmateriaal (reductie). Denk daarbij breder dan alleen aan het verpakkingsmateriaal van de producten die je zelf produceert en verpakt. Kijk bijvoorbeeld kritisch hoe grondstoffen worden aangeleverd. Wat gebeurt ermee op de werkvloer? Kan dat gemakkelijker?

    Voorbeeld van BACU bakkerij: daar werden aardbeien geleverd in consumentenbakjes. Voor één vlaai zijn twee bakjes nodig die een medewerker oppakt, omkiept en mengt. Na overleg met de leverancier worden de aardbeien nu geleverd in porties geschikt voor één vlaai. Hierdoor is er minder handling voor de medewerkers, is er minder beschadiging van de aardbeien én is er minder verpakkingsmateriaal nodig. Tel uit je winst!
  • Doorgaans worden pallets omwikkeld met folie. Hoeveel rondjes worden er gemaakt? Misschien volstaan minder omwentelingen ook? Dit moet je wel testen en is afhankelijk van hoe de producten gestapeld staan op de pallet en het totale gewicht. Maar gezien de hoeveelheden die bakkerijen produceren is het goed om hier kritisch naar te kijken.
  • Op verschillende verpakkingen wordt de THT code, partijcode of het batchnummer gedrukt. De dikte en grootte van dit lettertype varieert nogal. Zolang de code goed leesbaar en onuitwisbaar is, volstaat de vermelding. Gebruik van minder inkt zorgt voor minder vervuiling van de verpakkingsreststroom. Alle kleine beetjes helpen. Bijkomend voordeel is dat er minder risico is op migratie van eventuele schadelijke stoffen.
  • Zie voor meer tips het KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken.  

Heb jij tips of goede voorbeelden die je wilt delen? Laat het ons weten en inspireer elkaar!

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl