Elfde landelijke zoutmonitoring van start in combinatie met acrylamide-analyse voor risicoproducten

De broden zullen bemonsterd worden bij industriƫle bakkerijen, retailbedrijven en ambachtelijke bakkers. NBC voert momenteel de productinventarisatie uit en de bemonstering zal binnenkort starten.

In opdracht van de NVB gaat NBC de elfde landelijke zoutmonitoring in brood uitvoeren. Het hoofddoel van het zoutmonitoringsonderzoek 2019 is zien of de positieve ontwikkeling in de resultaten van 2018 bevestigd kunnen worden. Daarnaast ontvangen alle NVB leden ook het aanbod om een risicoproduct op acrylamide te laten analyseren. De gemeten resultaten worden op individueel niveau teruggekoppeld.

Het project zal begin november worden opgeleverd. De resultaten uit de steekproef zout 2019 zullen besproken worden met NVB leden tijdens de najaars Algemene Ledenvergadering.

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl