FNLI Webinar Subsidies energietransitie 14 juni

In het kort

  • FNLI en KWA Bedrijfsadviseurs organiseren 14 juni een webinar over subsidiemogelijkheden voor het nemen van CO2-besparende maatregelen.
  • De belangrijkste subsidiemogelijkheden, zoals de SDE++, DEI+ en VEKI, worden toegelicht met een casus.
  • De openstellingronde SDE++ voor 2022, met een budget van 13 miljard euro, vindt plaats van 28 juni t/m 6 oktober 2022.

De transitie naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering is noodzaak, maar geen eenvoudige opgave. Energiebesparing en CO2-reductie passen prima in het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf, maar in de praktijk kan dit beleid conflicteren met de uitvoering van projecten. Door een beperkt beschikbaar budget en tijdsdruk worden nog wel eens kansen gemist voor de verduurzaming van bedrijfsprocessen. Vanuit de Nederlandse overheid worden daarom verschillende subsidiemogelijkheden aangeboden voor bedrijven die CO2-besparende maatregelen willen nemen.

Samen met KWA Bedrijfsadviseurs organiseert de FNLI een webinar waarin een compleet beeld gegeven wordt van alle subsidiemogelijkheden voor de industrie ten aanzien van de Energietransitie. De belangrijkste subsidiemogelijkheden, zoals de SDE++, DEI+ en VEKI, worden toegelicht met een casus.

Met welke maatregelen kan uw bedrijf bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities?

In het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019 was de CO2-reductiedoelstelling 49% in 2030 ten opzichte van 1990. In het huidige coalitieakkoord is een nieuwe doelstelling aangekondigd van 60%! Om deze nieuwe, forse ambities te realiseren heeft de overheid verschillende subsidies voor de industrie beschikbaar gesteld. Voor de levensmiddelenindustrie is het zaak om nu een strategisch plan te maken met welke maatregelen deze ambities kunnen worden ingevuld. Het gaat verder dan de energiebesparende maatregelen in een EED Energieaudit. De realisatie van deze maatregelen hebben voorbereiding nodig. Bij het uitwerken van de business case is het belangrijk om te weten voor welke subsidiemogelijkheden het project in aanmerking komt.
 

Meld u hier aan voor deelname aan het webinar

Programma:

  • Introductie FNLI, Gillian Herpers
  • Strategisch plan voor de energietransitie door KWA Bedrijfsadviseurs, Bas Oldenhof
  • Subsidiemogelijkheden door KWA Bedrijfsadviseurs, Berry de Jong
  • Vraag en antwoord sessie

Datum:               Dinsdag 14 juni
Tijd:                    13:00 – 14:00 uur
Via:                     MS Teams

Je kunt tot en met vrijdag 10 juni aanmelden via onderstaande knop. Na aanmelding ontvangt je van ons de dag voorafgaand aan het webinar de link waarmee je kunt deelnemen.

Meld je direct aan

of klik hier om de afspraak alvast in je agenda te zetten.

Hier leest je meer over de openstellingsrondes voor de subsidie SDE++ in 2022.

Wim Kannegieter
w.kannegieter@nedverbak.nl