Save-the-date: 7 juli

Verduurzaming internationale toeleverketens: 

Wat betekent toekomstige wetgeving?

De FNLI organiseert op 7 juli een online ledenbijeenkomst over de voorgestelde due diligence-verplichting voor ondernemingen en de nieuwe verplichting voor duurzaamheidsrapportage (die naar verwachting vanaf 2024 geldt). Verschillende sprekers lichten toe wat deze Europese wetgeving betekent voor Nederlandse voedingsmiddelenproducenten en bieden praktische handvatten om hierop in te spelen. Meer informatie over het programma en aanmelden volgt. 

De voorgestelde Europese IMVO-regelgeving zal gelden voor voedingsmiddelenbedrijven met minimaal 250 medewerkers en een netto-omzet wereldwijd van minimaal €40 miljoen. MKB-bedrijven vallen niet direct binnen de scope van  dit voorstel. Wel zullen zij via relaties met grote afnemers ook aan de due dilligence-verwachtingen moeten voldoen.

Het voorstel is gericht op het bevorderen van duurzaam en verantwoord ondernemen in de wereldwijde waardeketens. Bedrijven zullen worden verplicht om nadelige effecten van hun activiteiten op mensenrechten en op het milieu te identificeren, voorkomen, beëindigen en/of mitigeren. De regels bieden bedrijven rechtszekerheid en een eerlijk speelveld.

Deze stappen zijn in lijn met de OESO-richtlijnen waarop de activiteiten binnen het IMVO-convenant Voedingsmiddelen zijn gestoeld. Door actief deel te nemen in dit convenant bereid je bedrijf zich voor op de toekomstige regelgeving.

Edith van Peij

kennis@nedverbak.nl