Gedrukte exemplaren nieuwe cao Bakkersbedrijf

De gedrukte exemplaren van de cao boekjes zijn vorige week bij het secretariaat van de NVB afgeleverd. Gisteren zijn de bestelde boekjes uitgeleverd aan de leden die een opgave hebben gedaan op basis van de inventarisatie die eind 2015 door het secretariaat NVB is uitgestuurd.

Mocht u (alsnog)(meer) gedrukte exemplaren van de nieuwe cao willen ontvangen, dan kunt u zich melden bij ondergetekende.

Monique van den Hout
Secretariaat@nedverbak.nl