Onderzoek Bakkerspensioenfonds naar mening ondernemers

Het Bakkers Pensioenfonds vindt de mening van de ondernemers belangrijk! Daarom nodigt zij een aantal werkgevers graag uit om deel te nemen aan een onderzoek van het Bakkers Pensioenfonds. Mogelijk ontvangt ook u hier een persoonlijke uitnodiging voor.

Dienstverlening verbeteren
Het Bakkers Pensioenfonds is benieuwd wat de werkgevers vinden van de service en informatievoorziening. Door hier meer inzicht in te krijgen, kunnen zij hun dienstverlening aan u verbeteren. Krijgt u een uitnodiging? Het Bakkers Pensioenfonds stelt uw deelname aan het onderzoek dan ook zeer op prijs.

Ook onderzoek onder deelnemers
Het is de eerste keer dat een onderzoek in deze vorm onder werkgevers wordt uitgevoerd. Het gaat dus om een zogeheten nul-meting. Parallel aan dit onderzoek wordt onder medewerkers (zowel actieven als gepensioneerden) een twee-meting gehouden. De nul- en één-meting onder (oud-)medewerkers vonden plaats in 2012, respectievelijk 2014.

Meer informatie leest u op www.bakkerspensioen.nl.