Gewijzigde overgangstermijn chocolade

Eerder informeerden wij al over wijziging in gebruik van de benaming ‘chocolade’ of ‘choco’. Intussen is duidelijk geworden dat de overgangstermijn verlengd is van 1 januari 2024 tot 1 augustus 2025. VWS heeft laten weten: ‘De overgangsperiode voor etikettering van producten met chocolade is 1 augustus 2025. Dit geldt voor alle producten, niet uitsluitend voor ijs.’

Het nieuwe NVWA handboek etikettering van levensmiddelen is nog niet beschikbaar.

Zie voor de inhoudelijke toelichting op de wijziging het bericht van 18 december.

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl