Hoe Nederland over voedselhypes denkt

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders niet zo gevoelig zijn voor voedseltrends en hypes. Ze worden gezien als verwarrend en onzin. Marktonderzoeksbureau GfK heeft in opdracht van het Network for Food Experts (NVVL) hier onderzoek naar uitgevoerd onder 1063 Nederlanders. De deelnemers vulden online een enquête in over voedseltrends.

Maximaal 3 procent van de ondervraagden geeft aan wel eens mee te doen aan voedingshypes. Inzoomend op brood geeft 19% van de respondenten echter aan minder brood te zijn gaan eten dan vorig jaar. Aangezien brood de afgelopen jaren geregeld is bediscussieerd, speelt mogelijk onbewuste gedragsverandering hier een rol. Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren tussen de 18 en 29 jaar iets gevoeliger zijn voor voedselhypes en deze ook beter te kennen. Artsen, diëtisten en voorlichtingsinstanties worden als meest betrouwbare bronnen gezien voor informatie over gezonde voeding.

De meeste ondervraagden vinden dat zij redelijk gezond eten en geven zichzelf daarvoor een zeven. Groente, fruit, water en zuivel zien consumenten als de meest gezonde voeding. Fastfood, calorierijke tussendoortjes, frisdrank en alcohol worden als grote boosdoeners gezien. De Schijf van Vijf (Voedingscentrum) is het meest bekende hulpmiddel bij de keuze voor gezonde voeding. Volgens 56% van de respondenten biedt de Schijf van Vijf ook de gezondste manier van eten en neemt 38% deze principes als norm voor eigen voeding. Een kwart van alle deelnemers eet op basis van eigen inzichten en geeft daarbij aan ‘gezond’, ‘gewoon’, ‘gevarieerd’ en ‘niet teveel’ te eten.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl