NVWA Infoblad Separatorvlees

Voor de productie en etikettering van separatorvlees bestaat er Europese wetgeving. In de praktijk is er nog sprake van een aantal onduidelijkheden in de interpretatie van die wetgeving. Middels het opstellen van het Infoblad 86: Separatorvlees Europese wetgeving productie en etikettering wil de NVWA duidelijkheid geven hoe wettelijke bepalingen ten aanzien van separatorvlees geïnterpreteerd dienen te worden. Het Infoblad bevat vragen en antwoorden op de wettelijke eisen uit te leggen.

Hier vindt u het Infoblad.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl