HR-trends en ontwikkelingen

Onlangs hield AWVN het jaarlijkse ledenonderzoek naar actuele trends en thema’s die spelen op werkgeversterrein. Van dit onderzoek is nu een rapport beschikbaar. De informatie gebruikt AWVN om te bepalen welke onderwerpen in 2015 (extra) aandacht krijgen bij het organiseren van bijeenkomsten, de ontwikkeling van advisering, visieontwikkeling en lobby-activiteiten.

Klik hier voor de rapportage en lees of deze thema’s en ontwikkelingen ook voor uw organisatie relevant zijn.

Uit de resultaten blijkt dat de accenten die AWVN de afgelopen tijd heeft gelegd, aansluiten op uw prioriteiten: duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit met perspectief, pensioen en nieuwe wetgeving. Deze thema’s blijven ook het komende jaar op de agenda staan. Meer aandacht komt er voor modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket, talentmanagement en strategische personeelsplanning.