FNLI lidmaatschap

Graag attenderen wij u ook in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. U kunt zich als lid van NVB direct zelf registreren bij het FNLI secretariaat en hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven, flitsen, extranet, etc. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: secretariaat@fnli.nl.

De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de FNLI website vinden:

  • Flits 105 – FNLI publiceert hulpmiddel bij wel of niet vermelden van nano in ingrediëntenlijst
  • Flits 106 – Bent u benaderd met vragen over gebruik BPA in uw verpakkingsmateriaal
  • Flits 107 – Discussie over mogelijke herziening btw-stelsel
  • Flits 108 – Voortgang FNLICBL Brancheverduurzamingsplan Verpakkingen 
  • Flits 109 – Ronde tafelsessie over duurzame palmolie 27 november

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Difosfaten (E450) toegelaten in kant-en-klaar gistdeeg

Bijlage II van de Additievenverordening (EG nr. 1333/2008) bevat een lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en gebruiksvoorwaarden. Aan deze lijst is het gebruik van difosfaten (E 450) als rijsmiddel en zuurteregelaar in kant-en-klaar gistdeeg toegevoegd. Een rijsmiddel op basis van natriumbicarbonaat, difosfaten en gist kan worden gebruikt als alternatief voor het gebruik van zelfrijzend bakmeel.

Werkprogramma Gezondheidsraad 2015 verschenen

De Gezondheidsraad stelt in haar werkprogramma 2015 de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding te kunnen publiceren. Op verzoek van de ministeries van VWS en EZ actualiseert de Gezondheidsraad deze eens in de vijf tot tien jaar. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid. Ze vormen de basis voor de voedingsvoorlichting in ons land.

Rapport Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Op donderdag 2 oktober jl. is het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) rapport nr. 93 ’Naar een Voedselbeleid’ gepubliceerd (samenvatting). Hiermee adviseert de WRR het kabinet hoe om te gaan met mondiale opgaven als ecologische houdbaarheid, volksgezondheid en de robuustheid van de voedselvoorziening – en de consequenties daarvan voor Nederland. 

HR-trends en ontwikkelingen

Onlangs hield AWVN het jaarlijkse ledenonderzoek naar actuele trends en thema’s die spelen op werkgeversterrein. Van dit onderzoek is nu een rapport beschikbaar. De informatie gebruikt AWVN om te bepalen welke onderwerpen in 2015 (extra) aandacht krijgen bij het organiseren van bijeenkomsten, de ontwikkeling van advisering, visieontwikkeling en lobby-activiteiten. 

Stichting Reclame Code start bewustwordingscampagne

De Stichting Reclame Code (SRC) is een bewustwordingscampagne gestart waarin twee vragen centraal staan: Hoe duidelijk moet reclame zijn? en Hoe fatsoenlijk moet reclame zijn?
De Nederlandse Reclame Code (NRC) bepaalt dat reclame herkenbaar, betrouwbaar, fatsoenlijk en eerlijk moet zijn. Op www.checkdereclamecode.nl kunt u als bedrijf controleren of uw commerciële communicatie voldoet aan de code. Er wordt in de campagne veel aandacht besteed aan reclame-uitingen op social media, zoals Facebook en Twitter.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Opheffingskosten Productschap Akkerbouw

Zoals bekend heeft de politiek besloten om de Productschappen op te heffen. Dit in het kader van het voornemen om de regeldruk voor bedrijven en het bedrijfsleven te verminderen. Wel heeft de overheid aangegeven dat de kosten voor opheffing van de Productschappen voor rekening moeten komen van het bedrijfsleven.

Korte samenvatting bestuursvergadering Oktober 2014

Tijdens de bestuursvergadering van Oktober 2014 is met de NVB vertegenwoordigers in het bestuur van het BPF Bakkerijen gesproken over de aanpassingen in het pensioensysteem en de keuzes die gemaakt zouden moeten gaan worden. Centraal hierbij stond de kwestie in hoeverre de kosten van het beheer van het pensioenfonds en de opzet van het pensioenfonds zodanig kunnen worden gaan ingericht dat de betaalbaarheid hiervan voor de werknemers en werkgevers nog aanwezig blijft.