Werkprogramma Gezondheidsraad 2015 verschenen

De Gezondheidsraad stelt in haar werkprogramma 2015 de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding te kunnen publiceren. Op verzoek van de ministeries van VWS en EZ actualiseert de Gezondheidsraad deze eens in de vijf tot tien jaar. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid. Ze vormen de basis voor de voedingsvoorlichting in ons land.

Het accent in de Richtlijnen Goede Voeding zal meer komen liggen op het directe verband tussen voedingsmiddelen en gezondheid, terwijl in voorgaande richtlijnen vooral voedingsstoffen centraal stonden. De Gezondheidsraad wil hiermee bereiken dat bij de voedingsvoorlichting vragen als ‘Welke gezondheidseffecten heeft het eten van vlees?’ of ‘Wat is de invloed van suikerhoudende dranken?’, gemakkelijker te beantwoorden zijn.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl