Rapport Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Op donderdag 2 oktober jl. is het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) rapport nr. 93 ’Naar een Voedselbeleid’ gepubliceerd (samenvatting). Hiermee adviseert de WRR het kabinet hoe om te gaan met mondiale opgaven als ecologische houdbaarheid, volksgezondheid en de robuustheid van de voedselvoorziening – en de consequenties daarvan voor Nederland.

De FNLI bereidt een genuanceerde reactie voor, gebaseerd op een zeer grondige, feitelijke analyse van het rapport en stemt deze af met haar partners en achterban. Zodra deze beschikbaar is zal NVB deze reactie met u delen.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl