Infographic akkoord verbetering productsamenstelling

Elk jaar worden er branchebrede afspraken gemaakt in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP). De afspraken betreffen de verlaging van kcalorieën, zout en verzadigd vet in levensmiddelen en/of afspraken over portiegrootte. Ook dit jaar staan er weer mooie afspraken op de planning. Bekijk de nieuwste infographic met alle bestaande en te maken afspraken van het AVP, welke de inzet van de levensmiddelenindustrie laat zien.

Voor de bakkerij zijn de afspraken met betrekking tot zout in brood en zout in hartige broodjes, zoals worstenbroodjes, kaasbroodjes en saucijzenbroodjes, van belang. Zout in brood is geregeld in wetgeving. Voor zoutverlaging in hartige broodjes is een ketenafspraak gemaakt binnen het AVP, zie NVB nieuwsbericht ‘Ketenafspraak verlaging zoutgehalte in hartige broodjes’. Per 1 oktober 2019 moeten de doelstellingen uit de ketenafspraak behaald zijn. In de infographic is te zien dat voor heel veel andere levensmiddelen ook afspraken zijn gemaakt.

Preventieakkoord
Door ondertekening van het Preventieakkoord committeert de FNLI zich onder andere aan de intensivering van het AVP door de volgende afspraken na te komen:

  • Het maken van afspraken over portiegrootte in de koek en banket, tussendoortjes, chocolade en suikerwerksectoren.
  • Verhoging van de eerdere afspraak naar 25% in 2020 en 30% minder kcalorieën in frisdranken in 2025 (ten opzichte van 2012).
  • Vijf procent reductie van toegevoegde suikers in zuiveldranken en –desserts, in opvolging van de eerdere reductie afspraak 2015-2018.

RIVM monitoring
Onlangs publiceerde het RIVM het monitoringsrapport ‘Zout-, suiker- en verzadigd vetgehalten in levensmiddelen’. Hieruit bleek dat de in het AVP gemaakte afspraken grotendeels worden nageleefd. De FNLI vindt een goede monitoring belangrijk, het rapport van het RIVM houdt de industrie scherp. Het is goed om te zien dat in groepen die nog in de ‘implementatiefase’ zijn, al hoge percentages aan de norm voldoen. Er zijn ook nog productgroepen waar de nalevingspercentages achterblijven en waar een tandje bij moet.

Tot 2020 blijven wij ons samen met u onverminderd inzetten voor het maken van nieuwe afspraken.

Bron: FNLI Flits 21|FNLI en CBL maken inzet in Akkoord Verbetering Productsamenstelling zichtbaar

Edith van Peij
kennis@nedverbak.nl