Kooi-eieren op de politieke en maatschappelijke agenda

Er is een nieuwe campagne van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier die zich richt op fabrikanten die kooi-eieren gebruiken in hun producten. Het is te verwachten dat Wakker Dier de fabrikanten die niet aan de wensen van Wakker Dier voldoen, openbaar maakt.

Er zijn drie soorten kooisystemen: het gangbare kooisysteem (de legbatterij), het verrijkte kooisysteem en de koloniehuisvesting. De productie van eieren in legbatterijen is in de Europese Unie sinds vorig jaar verboden. Verrijkte kooien en koloniehuisvesting zijn nog wel (tijdelijk) toegestaan. Echter vindt Wakker Dier deze toegestane kooisystemen nog onvoldoende diervriendelijk. Ook vanuit de overheid is er een toenemende aandacht voor het gebruik van kooi-eieren in levensmiddelen.

Babs Bruil
kennis@nedverbak.nl