Korte samenvatting maatregelen regeerakkoord Rutte-III

Via de AWVN geven wij u een korte samenvatting van de maatregelen uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van kabinet Rutte-III. 

1. Algemeen

Het kabinet heeft het akkoord onderverdeeld in 4 hoofdthema’s:
o Investeren in collectieve voorzieningen
o Zekerheid en kansen in een nieuwe economie
o Klimaatverandering en verduurzaming
o Nederland in een internationale context

Voor AWVN is vooral het tweede thema, de sociaal-economische agenda, van belang. Het kabinet heeft veel plannen op dit terrein. Zijn ambitie is om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen door enerzijds minder verantwoordelijkheden bij werkgevers te beleggen en anderzijds het perspectief op een vaste baan te vergroten.

Het ene voorstel is meer uitgewerkt dan het andere en het is dan ook afwachten hoe de concrete voorstellen er uit gaan zien. Duidelijk is dat werkgevers en werknemers de komende jaren te maken zullen krijgen met veranderingen, ook al zullen de meeste maatregelen pas vanaf 2019 in werking treden. Daarnaast valt op dat bij verschillende onderdelen van het akkoord sociale partners worden gevraagd om mee te denken over vraagstukken of een bijdrage te leveren aan de uitwerking van maatregelen.

2. Wat betekent dit regeerakkoord voor werkgevers?
Bekijk de reactie van werkgeversvereniging AWVN op het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en Christenunie van oktober 2017 door Gerard Groten, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid en remuneratie.

Bron AWVN Nieuwsbrief

Anne Wouters (adviseur arbeidsvoorwaardeninformatie) en Laurens Harteveld (adviseur arbeidsvoorwaardeninformatie)