Nieuwe cao Bakkersbedrijf

Na lang onderhandelen hebben we eind oktober kunnen melden dat de nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf een feit is. Samen met CNV Vakmensen en NBOV heeft de onderhandelingsdelegatie van de NVB een cao tot stand gebracht waarin op een aantal onderdelen mooie stappen naar de toekomst worden gemaakt. Zowel voor werknemers als voor werkgevers. Op korte termijn zal de nieuwe cao naar het Ministerie van SZW gestuurd worden voor de AVV verklaring.

FNLI Flitsen

Graag attenderen wij u in deze nieuwsbrief op een aantal FNLI Flitsen. De volgende FNLI Flitsen kunt u op het ledengedeelte van de NVB website vinden:

  • Flits 80 – Save the date Landelijke Inspiratiedag Duurzaam Verpakken
  • Flits 80 – Aanmeldlink Landelijke Inspiratiedag Duurzaam Verpakken
  • Flits 82 – Seinen op groen voor levensmiddelenindustrie
  • Nieuwsbrief 9 – Verslag FNLI Jaarbijeenkomst

Interessante publicatie

Wij hebben voor u weer een aantal intgeressante publicaties gevonden. De documenten zijn via de leden login van onze website te downloaden.

  • FODMaPs de controverse over voedingsvezels – Voeding Nu
  • Voedselconsumptie 2012-2014 – Vergeleken met de Richtlijnen goede voeding 2015
  • Consumentenbond – Jodium, oktober 2017
  • Presentatie over Deense volkoren partnerschap – Campagne voor stimulering van de volkoren consumptie.
  • Cereal Science Events Calendar – Oktober 2017
  • Cereal Science Events Calendar – Oktober 2018

Fipronil effect op beschikbaarheid eierenproducten

De FNLI bericht dat er signalen zijn dat er een gebrek ontstaat aan eipoeder en dergelijke producten (op de Nederlandse en Europese markt). Gesteld wordt dat het zelfs zo erg is dat mogelijk productie van verwerkte producten stil komt te staan. Graag verneemt de FNLI van u of u hier ook mee te maken heeft. Dit kunt u via NVB doorgeven, wij behandelen u gegevens vertrouwelijk. Suggesties hoe dit probleem op te lossen zijn uiteraard ook welkom.

Voedingscentrum stopt met aanvraag tien extra Leda allergenen

De consument die te maken heeft met een voedselallergie of -intolerantie heeft goede informatie nodig over de aan- of afwezigheid van allergenen. Sinds 2009 heeft het Voedingscentrum de allergenendatabank als onderdeel van de levenmiddelendatabank (LeDa). Het Voedingscentrum heeft besloten te stoppen met het aanvragen van de 10 extra leda allergenen. 

Voedingsindustrie sectorprognose 2018 – Rabobank

De binnenlandse markt voor voedsel is sterk verzadigd omdat de bevolking nauwelijks groeit en de mensen niet meer gaan eten. Op mondiaal niveau groeit de bevolking en neemt de welvaart toe, waardoor de vraag naar voedsel stijgt. Bijna 70% van de productie in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie wordt geëxporteerd. Door deze exportkansen is de verwachting dat de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie de komende jaren een omzetgroei zal realiseren van 3,5 tot 4,5 procent per jaar.

Bakkersbrein

De Nationale Bakkerij Academie en Stichting Ambachtelijke Bakkerij hebben samen een app ontwikkeld, genaamd Bakkersbrein, voor de medewerkers van bakkerijen. Bakkersbrein is een quiz waarmee het kennisniveau van medewerkers van bakkerijen wordt gemeten doordat er in 10 thema’s, elk 10 vragen dienen te worden beantwoord.

De vitaliteitsregeling is van en voor elke werknemer in de bakkerijsector

Nu de pensioenleeftijd naar achteren is verschoven, wordt het voor oudere werknemers in zware beroepen moeilijker om tot de pensioendatum door te werken. Dit resulteert niet zelden in vroegtijdige ziekmelding en (al dan niet gedeeltelijke) instroom in de WIA. Naast het feit dat iedereen zijn pensioengerechtigde leeftijd in goede gezondheid wil bereiken, kost het de sector veel geld als werknemers langdurig uitvallen en in de WIA belanden.