De vitaliteitsregeling is van en voor elke werknemer in de bakkerijsector

Nu de pensioenleeftijd naar achteren is verschoven, wordt het voor oudere werknemers in zware beroepen moeilijker om tot de pensioendatum door te werken. Dit resulteert niet zelden in vroegtijdige ziekmelding en (al dan niet gedeeltelijke) instroom in de WIA. Naast het feit dat iedereen zijn pensioengerechtigde leeftijd in goede gezondheid wil bereiken, kost het de sector veel geld als werknemers langdurig uitvallen en in de WIA belanden.

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben daarom de handen ineen geslagen en via de CAO Bakkersbedrijf de Vitaliteitsregeling mogelijk gemaakt. De regeling is landelijk financieel kostenneutraal ingevoerd. Op 1 jan 2016 hebben alle werknemers in de bakkerijsector jubileumdagen en seniorendagen ingeleverd om een Vitaliteitsregeling mogelijk te maken voor werknemers van 60 jaar en ouder. Dit betekent dat iedereen (naar rato) dagen inlevert, jong en oud, parttime en fulltime werkend, om de regeling te financieren.

Waarom dit nog eens benadrukken?
Het blijkt dat parttime werknemers nogal eens onbegrip ervaren als zij de Vitaliteitsregeling aanvragen. We horen niet zelden werkgevers reageren met: ‘op onze kosten gaat ze op de kleinkinderen passen’. Dit is feitelijk onjuist. Werknemers betalen zelf de regeling. En omdat iedereen uren (en dus geld) inlevert, heeft elke werknemer evenveel recht op de regeling.
Tegelijkertijd ontvangen we ook heel veel positieve reacties. Er doen inmiddels bijna 500 werknemers mee en het aantal groeit snel nu de regeling meer bekendheid krijgt.

Veel werkgevers zijn heel actief en bespreken met hun werknemers wat er voor nodig is om tot de pensioengerechtigde leeftijd door te kunnen blijven werken. Op dat punt is de regeling dus een succes. Om er een blijvend succes van te maken is draagvlak in de hele sector onontbeerlijk. Wij doen een beroep op alle werkgevers in de bakkerijbranche deze Vitaliteitsregeling voor alle medewerkers van 60 jaar en ouder te ondersteunen.

Tineke Rens
Bureau Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf
t.rens@nbc.nl