Nieuwe cao Bakkersbedrijf

Na lang onderhandelen hebben we eind oktober kunnen melden dat de nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf een feit is. Samen met CNV Vakmensen en NBOV heeft de onderhandelingsdelegatie van de NVB een cao tot stand gebracht waarin op een aantal onderdelen mooie stappen naar de toekomst worden gemaakt. Zowel voor werknemers als voor werkgevers. Op korte termijn zal de nieuwe cao naar het Ministerie van SZW gestuurd worden voor de AVV verklaring.

Enkele hoofdpunten uit de nieuwe cao:

  • Alle werknemers in het Bakkersbedrijf krijgen, via een voucher, de beschikking over een eigen opleidingsbudget. Daarmee kan een werknemer zelf bepalen welke opleidingen hij/zij wil gaan volgen. Dat mag een opleiding binnen of buiten de branche zijn. 
  • Tijd voor tijd regeling: Per bedrijf/locatie en in samenspraak tussen directie en OR of PVT kan er een tijd voor tijd regeling opgesteld worden. Daarmee wordt invulling gegeven aan de behoefte van werknemers én werkgevers tot het verkrijgen van meer flexibiliteit en vrije tijdinvulling.
  • Mantelzorg wordt mogelijk onder voorwaarden. Werkgevers geven ruimte aan werknemers die hier behoefte aan hebben vanuit hun privé situatie. Als die ruimte wordt gegeven, dan ontstaat ook rust in de werksituatie en wordt verzuim voorkomen.
  • De procedure van wachtdagen bij ziekte wordt afgeschaft. De extra vrije dag die bij de instelling van de wachtdagen is toegekend, blijft gewoon staan voor werknemers. 
  • Ten aanzien van het 3e WW jaar zijn partijen ook tot overeenstemming gekomen. De premie voor deze reparatie zal voor rekening van werknemers komen. Werkgevers zullen e.e.a. administratief faciliteren. 
  • En dan is er natuurlijk ook nog het loon. In een tweetal stappen zal een loonsverhoging worden doorgevoerd van in totaal 3,75%. Het ambacht en de industrie kennen hierin verschillende momenten van salaris aanpassing. 
  • Voor commercie komt de toeslag voor het werken op Koningsdag te vervallen. De extra toeslag voor het werken op de avond voor feestdagen blijft gelden voor de Kerstdagen, Nieuwjaar en Pasen. 
  • Tenslotte zal de cao (die een looptijd heeft tot en met het eerste kwartaal van 2019) gedrukt gaan worden in een populaire versie. Zonder daarmee de essentie van de afspraken geweld aan te doen.
  • Het is van belang om deze informatie goed met alle medewerkers van het bedrijf te bespreken en door te nemen. De relevante informatie daaromtrent is reeds met de 1ste contactpersonen gedeeld.

Mochten er nog vragen over de nieuwe cao zijn, dan kunt u terecht bij ondergetekende.

Wim Kannegieter.
w.kannegieter@nedverbak.nl
06-51584550