Persbericht Nieuwe CAO Bakkersbedrijf

PERSBERICHT

Gouda, 24 oktober 2017

Nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf

Op 23 oktober 2017 hebben CNV vakmensen, NBOV en NVB overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf. Helaas heeft de achterban van het FNV het eindresultaat afgewezen. NBOV, NVB en CNV Vakmensen betreuren dat zij niet tot overeenstemming hebben kunnen komen met de vier partijen.

Deze nieuwe cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2019. Gedurende de looptijd van de cao krijgen werknemers een loonsverbetering van 3,75%. De toekenning van verhogingen verschilt qua tijd voor de industriële en ambachtelijk bakkers.

De bedrijfstak cao zal ook op andere punten een onderscheid gemaakt worden tussen industrie en ambacht. Zo zal voorbeeld in 2018 de toeslag voor werken op Koningsdag in de ambachtelijke bedrijven verdwijnen.

In de cao komt ruimte voor mantelzorg en een extra, individueel budget voor de werknemer voor scholing. Om flexibeler te kunnen werken komt er de mogelijk om te experimenteren met een tijd voor tijd regeling met instemming van de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Hierbij krijgen werknemers en werkgevers ruimte om met uren te schuiven als beide partijen dat wenselijk vinden.

De 3 wachtdagen bij ziekte worden vervangen door het betalen van 90% tijdens de eerste dagen. De extra vrije dag, die bij de introductie van wachtdagen werd ingesteld, blijft behouden voor werknemers.

Tenslotte wordt de cao in een vernieuwde leesbare vorm uitgegeven aan alle werknemers.

CNV Vakmensen, NBOV en NVB zijn  blij met deze cao omdat de laatste cao reeds in oktober 2016 was geëxpireerd. Met deze cao heeft de bedrijfstak weer uniforme lonen en regelingen.

Voor de inhoudelijke afspraken in de nieuwe cao voor het bakkersbedrijf verwijzen wij naar de bijlage bij dit persbericht.