Laat ons het blijven maken!

De bakkerijbranche luidt tesamen met 17 andere energie-intensieve branches de noodklok, via een gezamenlijke campagne #laatonshetblijvenmaken. Een campagne geordineerd van uit ondernemersvereniging VNO-NCW. Vanuit de bakkerij doen zowel NVB als NBOV als VBZ mee aan deze campagne. Alle brancheorganisaties roepen de politiek op om op korte termijn hun ondernemers tijdelijk tegemoet te komen (net als omringende landen). Dit om hen perspectief te bieden én te ondersteunen bij de verdere verduurzaming. Want die verduurzaming is op langere termijn de enige weg om energie-onafhankelijk te worden van Poetin én om onze bedrijven weer energiek te krijgen.

Als onderdeel van de campagne is deze flyer uitgebracht en vertellen ondernemers welke drastische gevolgen zij ondervinden van de stijgende energiekosten. Astrid Schelleman van HomeBake legt dat voor de bakkerijsector uit.

Wij vragen u deze flyer en het interview te verspreiden via uw nieuwskanalen.

Bij vragen of voor toelichting kunt u contact opnemen met Wim Kannegieter, directeur van de NVB, via w.kannegieter@nedverbak.nl