Laat ons het blijven maken!

De bakkerijbranche luidt tesamen met 17 andere energie-intensieve branches de noodklok, via een gezamenlijke campagne #laatonshetblijvenmaken. Een campagne geordineerd van uit ondernemersvereniging VNO-NCW. Vanuit de bakkerij doen zowel NVB als NBOV als VBZ mee aan deze campagne. Alle brancheorganisaties roepen de politiek op om op korte termijn hun ondernemers tijdelijk tegemoet te komen (net als … Meer lezenLaat ons het blijven maken!

Hierbij een overzicht van de Flits berichten van de FNLI.

Flits 67 I Update gas #7 Kamerbrief gas voorgestelde afschakelstrategie geldt voor álle bedrijven uitkomsten analyse besparingspotentieel Flits 68 I Wijzigingen wetgeving voor verpakkingen 2023 en bandbreedtes nieuwe tarieven Flits 69 I Prinsjesdag 2022 dit zijn de belangrijkste plannen voor de voedingsmiddelensector Flits 70 | Brexit-regels voor etikettering uitgesteld Indien er naar aanleiding van de … Meer lezenHierbij een overzicht van de Flits berichten van de FNLI.

Kamerbrief over voortgang gasmaatregelen

Minister Jetten een brief naar de Kamer gestuurd over de voortgang van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G). Deze brief geeft meer duidelijkheid over de uitwerking van maatregelen bij een noodsituatie en de afschakeling van niet-beschermde afnemers. Lees de samenvatting van deze brief en een overzicht van de vervolgacties die NVB – binnen FNLI-verband – zal nemen. … Meer lezenKamerbrief over voortgang gasmaatregelen

Wijziging wetgeving voor verpakkingen 2023 en bandbreedtes nieuwe tarieven

Vanaf 2023 treden er wijzigingen in werking voor Producenten of Importeurs (P/I’s) die mogelijk van invloed zijn op uw verpakkingen, uw aangifte en uw verpakkingenadministratie. Daarnaast heeft Stichting Afvalfonds Verpakkingen (het Afvalfonds) de bandbreedtes van de tarieven 2023 gepresenteerd. Op 6 september organiseerde het Afvalfonds een informatiesessie voor P/I’s over de (wettelijke) wijzigingen per 2023. Daarin is uitgelegd wat de gevolgen voor bedrijven kunnen zijn … Meer lezenWijziging wetgeving voor verpakkingen 2023 en bandbreedtes nieuwe tarieven

Overzicht ontwikkeling van de voedselprijzen

Onderstaand het overzicht van de inflatie ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar m.b.t. de prijzen in de supermarkt zoals die gepeild worden door RABOBank. Duidelijk blijkt hieruit dat we m.b.t. brood en gebak nog een weg te gaan hebben qua doorrekening van de gestegen kostenposten zoals grondstoffen, brandstof etc. Zeker als we de ontwikkeling van … Meer lezenOverzicht ontwikkeling van de voedselprijzen

Kort verslag bestuursvergadering september 2022

In de september bestuursvergadering is uitgebreid gesproken over de lobby van de NVB m.b.t. de gestegen energie- en gasprijzen. Het bestuur heeft daarin besloten om de bestaande koers van lobby via VNONCW en MKB Nederland (samen met de andere relevante sectoren) als speerpunt te houden. Vanuit de NVB organisatie zijn afspraken gemaakt om met parlementariërs … Meer lezenKort verslag bestuursvergadering september 2022