Wijziging wetgeving voor verpakkingen 2023 en bandbreedtes nieuwe tarieven

Vanaf 2023 treden er wijzigingen in werking voor Producenten of Importeurs (P/I’s) die mogelijk van invloed zijn op uw verpakkingen, uw aangifte en uw verpakkingenadministratie. Daarnaast heeft Stichting Afvalfonds Verpakkingen (het Afvalfonds) de bandbreedtes van de tarieven 2023 gepresenteerd.

Op 6 september organiseerde het Afvalfonds een informatiesessie voor P/I’s over de (wettelijke) wijzigingen per 2023. Daarin is uitgelegd wat de gevolgen voor bedrijven kunnen zijn en hoe zij zich hier op kunnen voorbereiden. Ook is een toelichting gegeven op de bandbreedtes van de tarieven voor 2023. De volledige sessie kun u hier terugkijken.

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met Taco Kingma, Manager Duurzaam Verpakken FNLI.

Wim Kannegieter

w.kannegieter@nedverbak.nl