Informatiesessie Afvalfonds Verpakkingen: veranderingen wetgeving en afvalbeheersbijdrage

Stichting Afvalfonds Verpakkingen houdt op 6 september een informatiesessie over aanvullende wetgeving voor verpakkingen vanaf 1 januari 2023. De nieuwe wettelijke regels hebben impact op producenten en importeurs die de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen betalen. Het doen van de aangifte, de tarieven én uw verpakkingenadministratie gaan mogelijk ook voor uw organisatie veranderen.

Tijdens de informatiesessie worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Doel en werkzaamheden Stichting Afvalfonds Verpakkingen
  • De Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen: tarieven van 2023 – de te verwachten bandbreedtes.
  • De wettelijke veranderingen per 2023
    – Single Use Plastics (SUP)
    – UPV Bedrijfsafval
    – De gewijzigde definitie van een producent/importeur
  • Toekomstige tariefdifferentiaties

Meer informatie en aanmelden via kidv.