Nationale Bakkerij Academie introduceert nieuwe workshops RI&E en Arbocatalogus

De Nationale Bakkerij Academie introduceert op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij in 2017 twee nieuwe workshops voor de industriële bakkerij: Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en Arbocatalogus. Beide workshops zijn in heel Nederland te volgen. Meer inhoudelijke informatie over de workshops vindt u in de bijlage . Ook incompany workshops zijn mogelijk.

De nieuwe workshops zijn bedoeld voor arbocoördinatoren, arbomanagers, ondernemingsraadleden en kaderleden die betrokken zijn bij de RI&E en de arbocatalogus van industriële bakkerijen. De eisen worden strenger en daarmee het belang voor het juist invullen en toepassen van de RI&E en de Arbocatalogus groter.Bewust zijn van het ricico is belangrijk voor veilig en gezond werken. Daarom heeft de NBA in samenwerking met arbo-experts Mark Fleuren (Dexis Arbeid) en Koen Langenhuysen (Fijn Werk) twee workshops opgezet. Zij zullen de workshops ook geven.”

Effectief toepassen
De nieuwe, praktische workshops zijn gericht op bewustwording en het toepassen en naleven van de RI&E en de arbocatalogus. Deelnemers krijgen antwoorden op vragen als: hoe vul je een risico-inventarisatie & evaluatie goed in? Hoe pas je deze toe binnen het bedrijf en wie is waar verantwoordelijk voor? Hoe stel je prioriteiten? Hoe zorg je ervoor dat RI&E daadwerkelijk meerwaarde oplevert? Dat geldt ook voor de arbocatalogus: hoe pas je deze effectief toe in het bedrijf? Na het volgen van de workshops zijn de deelnemers weer up-to-date en kunnen ze het geleerde direct in de praktijk toepassen.

Aanmelden voor de workshops
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de workshops www.nationalebakkerijacademie.nl/opleidingen/rie-en-arbo-catalogus of bellen met
0317-471203

Voor meer informatie over de workshops RI&E en Arbocatalogus en over de Nationale Bakkerij Academie kunt u contact opnemen met Carla Zwierstra. Telefoon: 0317-471255. Mail: carla.zwierstra@nba-opleiding.nl.

www.nationalebakkerijacademie.nl/opleidingen/rie-en-arbo-catalogus